Terugblik 2019

Terugblik 2019

Zo rond deze tijd van het jaar maken we de balans op en kijken we terug op het afgelopen jaar. Met veel enthousiasme pakten wij nieuwe projecten op en stappen we voldaan het nieuwe jaar in. We nemen je graag in vogelvlucht mee door ons jaar.

CoperniCare

In maart 2019 stonden wij voor het eerst op de beurs Zorg & ICT. Dit is ons zo goed bevallen dat we ook in 2020 hier weer te vinden zijn! Mede dankzij onze deelname aan deze beurs, hebben wij een aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen en veel interessante mensen ontmoet. Voor onze huidige klanten was dit een fijne en informele manier om even bij te praten.

User Group

Omdat wij meer van deze contactmomenten met onze klanten willen, starten wij in het nieuwe jaar met de CoperniCare User Group. Zo krijgen onze klanten een platform om ideeën uit te wisselen en best practices te delen. Niet alleen met ons, maar natuurlijk vooral met andere gebruikers van onze Track & Trace software.

Landelijk Implantaten Register

In het kader van de aankomende wet- en regelgeving met betrekking tot het Landelijk Implantaten Register, bouwden wij de vereiste koppelingen voor diverse ziekenhuizen en klinieken. In de zomer brachten we het LIR met een speciale aanbieding extra onder de aandacht.

Overname MediTracker

In het laatste kwartaal van 2019 lijfden wij softwareapplicatie MediTracker in. De oorspronkelijke ontwikkelaar, Bexter, droeg dit instrumenten- en apparatuur volgsysteem aan ons over. Hiermee komt een grote wens in vervulling: het kunnen leveren van één uniek platform voor alle Track & Trace, voorraadbeheer en logistiek! Daarnaast verhuisde Jiska mee en is nu het nieuwste lid van ons CoperniCare-team.

Nieuwe modules

Naast MediTracker heeft ons team zich ook gericht op het lanceren van de nieuwe module ‘Logistics’. Verder ontwikkelden zij de module ‘Manufacturing’. Hier vertellen we graag binnenkort meer over!

Ondertussen werken andere collega’s hard aan het compleet vernieuwen van al onze applicaties zodat we toekomstbestendig blijven en met meer finesse kunnen verder ontwikkelen. Bovendien kunnen wij hiermee nog efficiënter werken en sneller ontwikkelen.

Copernicus

NierCheck

Eén van de meest interessante projecten dit jaar was onze medewerking aan de NierCheck. Voor dit proefbevolkingsonderzoek bouwden wij een handige en intuïtieve webportal om de werkprocessen via een heldere flow te laten verlopen en zorgden wij voor het genereren van de gepersonaliseerde brieven. Ook verzorgden wij alle achterliggende datakoppelingen.

DESADV en meer

Pas als de klant tevreden is, zijn wij dat ook. Helemaal als zij dit vertrouwen in ons vertalen naar het neerleggen van een grote uitbreiding op het initiële project. Portena Logistiek was zo enthousiast over de DESADV koppeling dat wij ook andere koppelingen voor hen mochten ontwikkelen. Wat een fijn compliment!

Voorbereid op Brexit

Voor onze klant CLDN bouwden we een upload portal in combinatie met een EDI-oplossing. Hiermee hielpen wij deze klant zich voor te bereiden op de Brexit en alle datastromen van hun handelspartners in goede banen te begeleiden.

Project IGJ

Highlight is ook zeker ons project bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:

Dit project betreft de digitale informatieuitwisseling tussen ketenpartners, zoals de Raad voor de rechtspraak, gemeenten en patiëntenvertrouwenspersonen (PVP LSFVP), en IGJ inzake de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ). Hierbij kregen we te maken met hoog vertrouwelijke informatie vanuit de geestelijke gezondheidszorg, patiëntgegevens en gerechtelijke uitspraken.

Kick-off van ISO 27001

Informatieveiligheid staat erg hoog in het vaandel. Als bedrijf werken we met veel informatiestromen die wij voor onze klanten verwerken. Om ook officieel aan alle ISO eisen te voldoen,  leggen we al onze veiligheidsprotocollen gedetailleerd vast. Met het aanstellen van een safety officer waarborgen wij een goede naleving van onze protocollen.

Niklas integratieplatform

Dit jaar stond in het teken van de start van de ontwikkeling van Niklas 4. Parallel aan het onderhouden van de huidige Niklas versie, startte ons development-team met het volledig vernieuwen van ons integratieplatform. Hierdoor verzekeren wij een moderne en toekomstvaste oplossing te blijven leveren voor alle integratie-uitdagingen.


Jubileum Copernicus

2020 is het jaar dat wij ons 20-jarig jubileum vieren! Samen met relaties en onze medewerkers heffen we het glas en maken hier een mooi feestje van! Ook een mooi moment voor een frisse nieuwe website die beter bij ons en onze missie past.


Groei

Inmiddels zitten we alweer ruim een jaar op onze mooie locatie op Hoeksteen 72. Ook in 2019 mochten we weer nieuwe gezichten binnen onze gelederen verwelkomen! De teams van projecten, CoperniCare en marketing zijn aangevuld en ook onze stagiaires weten goed hun weg naar ons bedrijf te vinden. Wij zijn er trots op dat Copernicus en CoperniCare als uitdagend leerbedrijf goed op de kaart staat!