Alrijne ziekenhuis

Alrijne bespaart geld en verhoogt de efficiency en patiëntveiligheid

Alrijne Ziekenhuis is de fusieorganisatie van het Diaconessenhuis Leiden en het Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Als onderdeel van hun strategische beleidsplan is enerzijds de zorgprestaties op een hoog niveau houden, terwijl de kosten beheersbaar blijven. Ook staat ook innovatie hoog in het vaandel.
Eén van de innovatieve projecten die het Alrijne medio 2015 invoerde, is het CoperniCare Voorraad Volgsysteem (VVS). Het CoperniCare VVS systeem zal bijdragen aan de verbetering van patiëntveiligheid, volledige registratie en traceerbaarheid en kostenbeheersing.

CoperniCare na een paar maanden al een succes

Medio 2015 startten wij met de implementatie van het CoperniCare VVS in Alrijne locatie Leiden (voorheen Diaconessenhuis Leiden). Een paar maanden na de start van de implementatie waren de eerste successen al direct zichtbaar. Na de eerste inventarisatie van de volledige voorraad met behulp van het CoperniCare systeem kon de balans versterkt worden met circa 6 ton voorraad waarde. En verder:

  • Werd de derving door expiratie enorm teruggebracht;
  • Zijn de voorraden geoptimaliseerd;
  • Zijn de logistieke processen stukken efficiënter;
  • Is de administratieve druk aanzienlijk afgenomen;
  • Kan er meer aandacht gegeven worden aan daadwerkelijke patiëntenzorg.

Goedkeuring door accountant

Een bijkomend voordeel is dat met behulp van het CoperniCare VVS volledige registratie en inventarisatie gedaan wordt van de totale voorraad. Bovendien maken we binnen het CoperniCare VVS onderscheid tussen artikelen in eigendom en artikelen in consignatie. Hiermee kan het ziekenhuis aantonen welke voorraad in eigendom is. Voor de account van het Alrijne is dat voldoende bewijs om de voorraadwaarde op te nemen op de balans en daarmee dus een behoorlijke versterking van de balans te realiseren.

Ziekenhuisbrede uitrol

Na het succes in Alrijne Leiden besloten zij om in oktober 2015 het VVS verder uit te rollen naar Alrijne Leiderdorp en Alphen aan den Rijn (voorheen het Rijnland Ziekenhuis).
Naast de ziekenhuisbrede implementatie op de OK’s van de 3 locaties, zet het Alrijne het CoperniCare systeem ook in op andere afdelingen zoals radiologie, cardiologie en MMI (medische microbiologie en infectiepreventie).