Alrijne ziekenhuis

Alrijne bespaart geld en verhoogt de efficiency en patiëntveiligheid

Alrijne Ziekenhuis is de fusieorganisatie van het Diaconessenhuis Leiden en het Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Onderdeel van het strategische beleidsplan is enerzijds de zorgprestaties op een hoog niveau houden, terwijl de kosten beheersbaar worden gehouden. Tevens staat ook innovatie hoog in het vaandel.
Eén van de innovatieve projecten die het Alrijne medio 2015 invoerde, is het CoperniCare VVS systeem. Het CoperniCare VVS systeem zal bijdragen aan verbetering van patiëntveiligheid, volledige registratie en traceerbaarheid en kostenbeheersing.

CoperniCare na een paar maanden al een succes

Medio 2015 startten wij met de implementatie van het CoperniCare VVS in Alrijne locatie Leiden (voorheen Diaconessenhuis Leiden). Een paar maanden na de start van de implementatie waren de eerste successen al direct zichtbaar. Na de eerste inventarisatie van de volledige voorraad met behulp van het CoperniCare systeem kon de balans versterkt worden met circa 6 ton voorraad waarde. Tevens werd de derving door expiratie enorm teruggebracht, zijn de voorraden geoptimaliseerd, zijn de logistieke processen stukken efficiënter en is de administratieve druk aanzienlijk afgenomen, waardoor er meer aandacht gegeven kan worden aan daadwerkelijke patiëntenzorg.

Goedkeuring door accountant

Een bijkomend voordeel is dat met behulp van het CoperniCare VVS volledige registratie en inventarisatie gedaan wordt van de totale voorraad. Bovendien wordt binnen het CoperniCare VVS onderscheidt gemaakt tussen artikelen in eigendom en artikelen in consignatie. Hiermee kunnen zij aantonen welke voorraad in eigendom is. Voor de account van het ziekenhuis is dat voldoende bewijs om de voorraadwaarde op te nemen op de balans en daarmee dus een behoorlijke versterking van de balans is gerealiseerd.

Ziekenhuisbrede uitrol

Na het succes in Alrijne Leiden werd oktober 2015 besloten om het CoperniCare VVS verder uit te rollen naar Alrijne Leiderdorp en Alphen aan den Rijn (voorheen het Rijnland Ziekenhuis).
Naast de ziekenhuisbrede implementatie op de OK’s van de 3 locaties, wordt CoperniCare ook ingezet worden op andere afdelingen van Alrijne, zoals radiologie, cardiologie en MMI (medische microbiologie en infectiepreventie).