NVLO conferentie ‘Implantatenregistratie’

Landelijk Implantaten Register (LIR)

Vanwege een wijziging in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) moeten ziekenhuizen vanaf 1 juli 2018 implantaten die bij patiënten worden geplaatst, registreren en vervolgens op uniforme wijze aanbieden aan het Landelijk Implantaten Register (LIR). De registratie en aanlevering moet plaatsvinden via het EPD van uw ziekenhuis. De invoering van een unieke productcodering (UDI) en de registratie hiervan is een geweldige kans om werk te maken van standaardisatie van ondersteunende OK-processen en de integratie tussen het EPD- en het ERP-systeem.
Een goed moment om deze verplichting tot invoering van weer een registratiesysteem te gebruiken als een kans om de interne processen van en naar de OK te standaardiseren en naast borging van de patiëntveiligheid structurele kostenvoordelen te behalen. Tijdens deze conferentie nemen wij u mee in ervaringsverhalen en mogelijke oplossingen voor uw organisatie.

 

AANMELDEN

Uitnodiging conferentie implantatenregistratie

Programma conferentie implantatenregistratie

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging en programma conferentie ‘Implantatenregistratie’

Conferentie-implantatenregistratie-HR

 

Moncherry

NVLO

Bexter

Van Straten Medical

GS1