Ready for LIR?

Snelle implementatie tegen geringe kosten: CoperniCare en Beter Healthcare slaan de handen ineen om u te ondersteunen met uw LIR-implementatie! Hiermee voldoet u dit jaar nog aan de wet- en regelgeving omtrent het registreren van implantaten.

Landelijk implantaten Register

Sinds 1 januari 2019 is het wettelijk verplicht voor zorgaanbieders om implantaten te registreren in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Het LIR registreert de implantaatgegevens die door de zorgverleners aangeleverd worden. Wanneer er een recall plaatsvindt, neemt het LIR voor de desbetreffende implantaten contact op met de zorgverleners. Vervolgens informeren zij de patiënten over de vervolgstappen. Zorgaanbieders moeten vóór 1 januari 2020 aan de verplichtingen voldoen.

Wat betekent dit voor uw zorginstelling?

In het geval van een recall moet de zorgaanbieder kunnen traceren welk implantaat bij welke patiënt is verbruikt. Hiervoor dienen de implantaatgegevens elektronisch aangeleverd te zijn bij het LIR. Dit houdt in dat u:

 1. In staat moet zijn om de relevante gegevens van het implantaat te registreren en hierbij de indicator moet afgeven of deze aangeleverd moet worden bij het LIR;
 2. U bij een ingreep een koppeling moet realiseren tussen de implantaatgegevens en de patiëntgegevens in het EPD;
 3. Deze implantaatgegevens elektronisch dient aan te leveren bij het LIR;
 4. Bij een recall op basis van de implantaatgegevens de relevante patiëntgroep moet kunnen traceren.

Wat kunnen CoperniCare en Beter Healthcare voor u doen?

Het op de juiste manier aanleveren van gegevens bij het LIR vergt een aantal aanpassingen in uw EPD en logistieke systeem of ERP. Daarnaast is het belangrijk dat het vastleggen van de implantaatgegevens voor de gebruiker zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt. CoperniCare en Beter Healthcare stelden een pakket samen waarin wij een oplossing realiseren om op een gebruiksvriendelijke manier de benodigde gegevens te verzamelen, te registreren en aan te leveren aan het LIR zodat u vóór 1 januari 2020 aan de wettelijke verplichting voldoet.

Wij ondersteunen u met:

 • Het aanleveren en implementeren van het CoperniCare ‘light’ platform waarbij de volgende processen ondersteund worden:
  • Scannen en registreren van implantaten op de afdelingen OK, Radiologie en Cardiologie;
  • Digitaal aanleveren gegevens bij het LIR;
  • Koppeling met uw EPD voor vastleggen van de gegevens in het patiëntdossier;
  • Koppeling met GS1 GDSN voor de registratie van implantaatgegevens.
 • De consultancy diensten voor projectleiding, implementatie, data-collectie, testen en trainen van medewerkers;
 • Dit CoperniCare ‘light’ platform kan daarna altijd doorgroeien naar een volledige CoperniCare omgeving, inclusief optimalisatie voorraadbeheer en logistiek. Dus men kan klein beginnen.

Wat is de LIR-implementatie deal?

CoperniCare en Beter Healtcare leveren dit totaalpakket nu voor een vaste prijs van € 40.000,-. Hierin is inbegrepen:

 • CoperniCare ‘light’ applicatie voor 1 jaar incl. support, technisch beheer, hosting en onderhoud
 • Alle kosten voor implementatie en dienstverlening

Deze unieke actie loopt tot 15 oktober! Maak gebruik van onze aanbieding om voor één vaste prijs voor zowel de applicatie als de implementatiekosten in één maand de aansluiting met het LIR te realiseren.
Bent u klaar voor de start? Wij ondersteunen u graag bij de LIR-implementatie! Neem contact op met CoperniCare: +31 (0)23 565 60 60 of info@copernicare.nl.

Logo's Beter Healthcare en CoperniCare