Koppeling CoperniCare en HiX bespaart Haga veel werk

Onze klant HagaZiekenhuis stuurde ons volgend intranetbericht door:

Succesvolle implementatie koppeling HiX en LIR.

Een geweldig team medewerkers van de OK, I&A, B&K, Logistiek, Orthopedie en Chipsoft zorgden ervoor dat OK’s, artsen en poli’s veel werk wordt bespaard. Door vernuftige koppelingen tussen het OK-voorraadsysteem Copernicare en HiX wordt voortaan met het scannen van één barcode een hele partij registraties automatisch gedaan.

Per 1 januari 2019 moet elk ziekenhuis in Nederland in het Landelijk Implantaten Register (LIR) registreren welk implantaat/artikel er tijdens een operatie in een patiënt wordt ‘gestopt’. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld heupprotheses, matjes of borstimplantaten. De Inspectie wil dit weten om bij problemen precies te kunnen achterhalen hoe groot die problemen zijn en bij welk ziekenhuis deze zich voordoen.

Verlagen registratielast

Een loffelijk streven, maar niemand zit op deze extra registratielast te wachten. Daarom heeft een team van tien collega’s onder leiding van Barry Breed (I&A) en Saskia van Zwienen (B&K) ervoor gezorgd dat de gegevens van alle implantaten bij het inscannen direct worden ‘doorgesluisd’ naar HiX. Met de koppeling tussen CoperniCare en HiX slaan we een heleboel vliegen in één klap:

  • Automatische registratie van implantaten in het LIR;
  • Het verplichte formulier Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) wordt automatisch gevuld (gebeurde eerst handmatig);
  • De gegevens worden direct in het EPD opgeslagen en zijn dus ook door de patiënt in te zien;
  • Elektronische inzage is mogelijk voor gemachtigde zorgverleners binnen de RHG.

Overal waar de gegevens van het implantaat nodig zijn, komen ze dus direct te staan. Saskia van Zwienen: “We zijn zelfs landelijk het eerste ziekenhuis waarbij het LROI-formulier nu automatisch wordt ingevuld. Best iets om trots op te zijn! De volgende stap is om alle andere registraties, zoals de kwaliteitsregistraties van bijvoorbeeld het Hartcentrum en de Kaakchirurgie, ook via CoperniCare te gaan hergebruiken. Dat zorgt voor minder overschrijffouten en een lagere registratielast.”


Weer een tevreden klant! Ook meer weten over het koppelen van uw systemen om efficiënter met registratieplicht om te gaan? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.