Eerste Nederlandse ziekenhuis met een unieke barcode op alle medische hulpmiddelen

 

Bernhoven is het eerste ziekenhuis in Nederland dat volgens de  GS1 standaard voor traceerbaarheid in de gezondheidszorg werkt. Een uitgebreide internationale test (GS1-test Global Traceability Standard for Healthcare) heeft 10 oktober laten zien dat zij op ieder medisch hulpmiddel voor de OK een unieke barcode hebben. Hierdoor realiseren zij volledige traceerbaarheid.

Voorraad Volg Systeem

Met het Voorraad Volg Systeem (VVS) heeft het Bernhoven ziekenhuis complete controle over de logistieke processen. Hierdoor is de kans op fouten afgenomen, zijn de voorraden teruggeschroefd en is derving door expiratie nu nihil.

 

Care team