Druk van de ketel: integratiespecialist zorgt voor efficiency op de werkvloer

“Haperende ICT-systemen die niet met elkaar communiceren kunnen, zorgen voor dubbele administratie en daarmee soms gevaarlijke fouten.”

Met deze onderkop siert ICT&Health hun bericht. De laatste tijd zien wij steeds meer soortgelijke berichten voorbij komen in de zorg. De administratieve belasting voor zorgverleners is te hoog en systemen zijn inefficiënt. De kloof tussen Zorg en ICT lijkt moeilijk te overbruggen. Overal lezen we een opsomming van automatiseringsellende in ziekenhuizen.

Eén brok ellende?

Haperende ICT-systemen, slechte informatie-uitwisseling, dubbel invoerwerk, torenhoge administratieve lasten, fouten in doseringen: In de media komt de automatisering in de Zorg er niet zo mooi van af. Zonde vinden wij, want dat kan echt anders! Gelukkig is een oplossing binnen handbereik. Door goed na te denken over de processen op de werkvloer, die echt heel anders zijn dan een ‘gewoon’ kantoor, ontlast je verpleegkundigen en artsen zodat zij meer tijd hebben om te doen waar ze voor zijn opgeleid: patiënten helpen.

De verbindende factor

CoperniCare is opgericht vanuit de wens om zorgspecifieke oplossingen te bieden die uniek zijn voor deze sector. We onderscheiden hierin twee pijlers: onze Track en Trace software én het koppelen van systemen als integratiespecialist. Wij leggen de verbindingen die broodnodig zijn voor een efficiënte workflow. Sámen met alle gebruikers van de systemen, zoals EPD en ERP, ontwikkelen en implementeren wij onze Volgsystemen.

Voorraad Volgsysteem

Weefsel Volgsysteem

Registratie & Volgsysteem stamcelunit

Module Logistics

Voorraad Volgsysteem (VVS)

Het kunnen volgen en traceren van medische artikelen, implantaten, instrumenten andere hulpmiddelen in de gezondheidszorg is van groot belang voor de patiëntveiligheid en een efficiënte bedrijfsvoering.

Weefsel Volgsysteem (WVS)

Het registreren van menselijk weefsel afkomstig van donoren. Het WVS ondersteun de ISBT 128 productcodering en de SEC.

Registratie & Volgsysteem Stamcelunit (RVS)

De kernfunctie van het RVS is het traceren en registreren van stamcellen van collectie tot reïnfusie in de patiënt. Alle tussenprocessen zoals registratie van de gebruikte reagentia legt u op patiëntniveau vast.

Logistics

Waar het VVS zich richt op de OK, gaat CoperniCare Logistics verder. Middels deze nieuwe module worden namelijk ook alle magazijnartikelen die de kliniek binnenkomen, geregistreerd en vastgelegd. Zo zijn alle goederenstromen transparant en zijn voorraden en kosten eenvoudig te beheersen.


Gedegen kennis van uw zorginstelling

Onze experts zitten niet alleen achter hun computers te programmeren. Regelmatig zijn zij te vinden in de ziekenhuizen om processen in kaart te brengen en te overleggen met de primaire gebruikers. Wij leveren dus geen EPD of ERP, maar zitten in een niche van informatiebehoefte en grip. Als integratiespecialist koppelt Copernicus Interchange Technology elk systeem intern of extern met elkaar of onze eigen Track en Trace software.

Samen met u leggen we de vinger op de zere plek en kijken wij hoe we onze experts het beste in kunnen zetten. Benieuwd naar onze oplossingen? Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek. Bel vandaag en laat u aangenaam verrassen: 023-565 60 60.